BIP
Aktualności

18.05.2018
W dniu 18.05.2018 roku zakończyło się krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe żołnierzy rezerwy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, które realizowane było w dniach 14-18.05.2018r.
16.05.2018
W dniu 14.05.2018 r. odbyło się wcielenie żołnierzy rezerwy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy.
30.04.2018
W dniach 24-26.04.2018r. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk dypl. Tomasz DOMINIKOWSKI wraz z kadrą i pracownikami WSzW oraz kadrą podległych WKU uczestniczył w podróży studyjnej.
30.04.2018
W dniu 27 kwietnia 2018 r. w WSzW w Bydgoszczy na uroczystej zbiórce w obecności żołnierzy i pracowników WSzW, Szef płk dypl. Tomasz DOMINIKOWSKI pożegnał odchodzącego do rezerwy ppłk Krzysztofa BRONIEWICZA.
20.04.2018
W dniu 20 kwietnia 2018 r. w WSzW w Bydgoszczy na uroczystej zbiórce żołnierze i pracownicy Resortu Obrony Narodowej pożegnali odchodzących z WSzW na wyższe stanowiska służbowe.


znaleziono: 552 wiadomości na 111 stronach
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >>