BIP
Wstęp

Szanowny Internauto!

     Zapewne wiesz, że od kilku już lat zainteresowanie rekonwersją utrzymuje się na wysokim poziomie i nic nie wskazje na ewentualne zmiany w tym względzie. Nie jest to dziełem przypadku. Nasi koledzy, którzy już wcześniej skorzystali ze swoich uprawnień rekonwersyjnych, w ok. 87 – 90 % przypadków są zadowoleni z odbytych form przekwalifikowania zawodowego i praktyk zawodowych.

     Skoro otworzyłeś zakładkę „Rekonwersja”, mamy prawo wnioskować, że także zamierzasz skorzystać z pomocy rekonwersyjnej resortu ON. Że potrzebujesz bliż-szych i szerszych informacji na ten temat, nie jest dla nas zaskoczeniem. Dlatego od-dajemy do Twojej dyspozycji starannie opracowany zbiór podstawowych i, naszym zdaniem, najważniejszych danych, wyjaśnień, aktów prawnych i normatywnych oraz wzorów dokumentów. Warto się z nimi dokładnie zapoznać - to oszczędza czas i po-zwala uniknąć zbędnych kłopotów.

     To minikompendium ściśle opiera się o zapisy obowiązującego prawa – to można łatwo sprawdzić klikając na „Zob.:” – acz. Oferujemy w nim podstawowe in-terpretacje, ważne treści podkreślamy, a nawet powtarzamy w odpowiednich miej-scach 2- a nawet 3-krotnie! Ale to tylko mnikompendium wiedzy nt. korzystania z po-mocy rekonwersyjnej naszego resortu, a więc jego możliwości z natury są rzeczy ograniczone. Być może będziesz musiał wykonać telefon do najbliższego WKU, WSzW lub OAZ. Zapraszamy.

     Na końcu zamieściliśmy wzory dokumentów stosowane przez OAZ i WBE Byd-goszcz. Łatwo zauważyć, że są one szczegółowe. To wynika z naszych doświadczeń i realnych potrzeb. Wypełnienie wszystkich pozycji w każdym dokumencie oszczędza czas – i Twój i nasz. Możesz odstąpić od naszych sugestii postępować ściśle i wy-łącznie wg ustaleń rozporządzeń rekonwersyjnych. My przyjmiemy każdy wniosek      o finansową pomoc rekonwersyjną spełniający podstawowe wymogi formalne. Ale będziemy zmuszeni wykonać pewną ilość telefonów absorbując Twój cenny i nasz czas. Dlatego proponujemy rozwiązanie prostsze, mniej czasochłonne.

     Życzymy powodzenia!