BIP
AKTUALNOŚCI

21.01.2015
W dniach 19 i 21.01.2015 r. rozpoczęło się ćwiczenie rotacyjne żołnierzy kompanii NSR utworzonej przy WSzW w Bydgoszczy.
19.01.2015
W dniu 19 stycznia 2015 r. w WSzW w Bydgoszczy odbyło się szkolenie do kwalifikacji wojskowej w 2015r. z udziałem przedstawiciela wojewody Kujawsko-Pomorskiego, kierowniczej kadry Sztabu i podległych wojskowych komend uzupełnień
08.01.2015
W dniu 08.01.2015 roku pod kierownictwem Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy płk dypl. Jana RYNKIEWICZA zgodnie z „Planem Zasadniczych Przedsięwzięć WSzW w Bydgoszczy na 2015 rok” przeprowadzono kwartalne szkolenie uzupełniające ...
02.01.2015
1 stycznia 2015 r. szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przejmie w bezpośrednie podporządkowanie wojewódzkie sztaby wojskowe wraz z podległymi im w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowymi komendami uzupełnień.
29.12.2014
Od początku marca przyszłego roku wszyscy abonenci podsystemu łączności jawnej w resorcie obrony narodowej (RON) będą stosowali numerację 9-cyfrową zamiast dotychczasowej 6-cyfrowej.


znaleziono: 308 wiadomości na 62 stronach
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >>