BIP
Główna

                             WITAMY NA STRONIE

 WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W BYDGOSZCZY


Wojewódzki Sztab Wojskowy podlega pod  Szefa Sztabu Generalnego WP.

 

Teren administrowany przez WSzW w Bydgoszczy

 

     kontakt:

    Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy                                                     tel. 261 415 001,

   85-915 Bydgoszcz                                                                                      fax  261 415 038,

   ul. Warszawska 10                                                              e-mail: wszwbydgoszcz@ron.mil.pl